Беседи в храм „Свети Три Светители“

Храм "Свети Три Светители"

Храм „Свети Три Светители“

С благословението на свещеник Емил Павлов, председател на църковното настоятелство при храм “Свети Три Светители“, гр.Шумен, на 27 март (четвъртък) от 18 часа след Великото повечерие в залата на неделното училище по случай Неделя Кръстопоклонна и седмицата след нея, посветена

на св. Кръст, ще се проведе беседа от свещеник Васил Василев и доц. д-р Стефан Стефанов на тема:

„СВЕТИЯТ КРЪСТ В ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА“

Беседата ще бъде онагледена с видео прожекция. Ще бъде представено спасителното и духовно-нравствено значение на този празник на св. Кръст. В превод на български език ще прозвучат и ще бъдат разяснени богослужебни песнопения от църковните служби на празника. Ще се дискутират и други въпроси, свързани с главната тема на беседата.

Всички са добре дошли!

Отец Васил Василев