Спасяването на най-големия бургаски храм

Спасяването на най-големия бургаски храм

Темата с подземния паркинг на площад „Св. св. Кирил и Методий“, с всички  допълнителни проблеми около него, е може би най-актуалната сред църковните теми в Бургас. Голямата дупка изтърва и последния си срок за завършване в края на януари, а строителните дейности изглеждат преустановени или поне силно занемарени през последните седмици. Напредък е трудно да се забележи, дори когато се разглеждат снимки, направени с интервал от няколко месеца.

_w_35d1f64b0c64e90fcdff495fee3977f6Освен, че вече няколко години затруднява движението на едно от най-централните места в града, паркингът пречи и на стартирането на дългоочаквания ремонт на църквата „Св. св. Кирил и Методий“.
Припомняме, че храмът се напука именно при копаенето на подземния паркинг, което наложи спешното му укрепване с метално скеле, което трябва да бъде само временен вариант преди стартирането на реалната реставраторска дейност. Скелето обаче още си е там, а ремонтът на църквата не може да стартира, тъй като паркингът още не е излязъл на кота нула.

Църквата обаче може да се смята за пазена свише, тъй като поне за нея има изготвен проект, което поне на теория и дава някаква сигурност за бъдещето.
3434„Основите на четвъртата по големина православна църква в България, която е символ на Бургас, са едва 1,20 м. Тя е строена, за да бъде в покой православието и около нея да няма други строежи – можеше да издържи още столетия, но при този безотговорен строеж – без проучвания, бе анализи на състава на подпочвените води и структурата на скалните маси, положението е неспасяемо“, казва доц. Здравко Сталев, който припомня, че още от миналия мандат на общинското ръководство е против този паркинг, който бил абсолютно безсмислен, защото Синята зона напълно покрила нуждата от платени места за автомобили в централната градска част. Факт е, че към този момент паркингът под търговския център „Триа“ стои напълно празен, полупразни са подземният паркинг до Операта, както и наземния до бившата Трета поликлиника.

7087_bigРаботният проект за укрепване на храм „Св.Св.Кирил и Методий“ беше представен по време на отворено заседание на експертния съвет по устройство на територията, което  се проведе през декември 2013 г. в община Бургас.
Проектът е представен от проф. д-р инж. Йордан Милев. Авторът има предвид  основните етапи във възстановителните и укрепителни дейности, които ще бъдат реализирани. Те са съобразени с компетентните предписания на експертите-участници в национален експертен съвет на МРР, приел идейния инвестиционен проект.

След като приключат възстановителните и укрепителни действия по конструктивните елементи и изграждането на нови такива, за да се постигне стабилитет на сградата, предстои да се предприемат действията по изпълнение на консервационно-реставрационните работи.

Храм-Бургас„Храмът не е изчисляван на земетръс, няма солидни основи, граден е на етапи и без конструктивен проект, което допълнително усложнява задачата на проектанта“, обясняват експерти от Община Бургас. С новите предвидени дейности сградата следва да бъде приведена в съответствие с действащите нормативни изисквания при пълно съобразяване с нейния статут. Имотът, върху който е построен храм „Св.Св Кирил е Методий“, е църковен.

Въпреки че Община Бургас по закон няма никакви правомощия да предприема действия като собственик по отношение на него, оказва пълно съдействие на църковното настоятелство при оформянето на заданието за проектиране, съгласуване на проектите и документите с Министерство на културата, организира срещи с експерти и професионални организации и др.

По материали на flagman.bg, отец Петър Василев и e-burgas