Църква „Св. Димитър“ – с.Тешово

Енорийска църква на с. Тешово (Неврокопско) старо средновековно селище, което през Възраждането е водело активен стопански живот.
Църквата е издигната в 1844 г. Преустроена е в 1870 – 1871 г., като е прибавено женско отделение над външния притвор и е поставен малък купол над средното поле на наоса.
В 1941 г. куполът е бил отново изграден и към църквата е прибавена камбанария. По тип църковната сграда напомня църквите, които строят майсторите от рода Рензовци. Тя е трикорабна с много масивни стени, с галерия, която заобикаля наоса от три страни и в североизточния си край образува параклис с костница под него. Страничните галерии са двуетажни, като във втория етаж се отварят аркадно към пространството на наоса. Над цялото тяло на църквата ляга двускатен покрив, стъпил върху солидна дървена конструкция. Таваните над корабите са декорирани с живописни мотиви и розети.
Иконостасът е резбован. Има също резбован балдахин над Светия престол.
Стенописи има по стените и в параклиса-кръщелна. В апликираната украса по таваните има фигурални композиции. Изписването е направено от зографи от с.Галичник – Мино, Марко и Теофил. Наосът е изписан в 1883 – 1884 г., откритият притвор   една година по-късно. В притвора има автопортрет на зографите.

Архитектурно заснемане по  В. М. Бабекова.
Литература: 8, 10, 67.