Църква „Св. Николай“ – Карлово

Енорийска църква в Карлово.
Построена в 1847 г. от първомайстор Никола Троянов от Брацигово.
Архитектурната композиция на църквата повтаря доста точно обичайния за брациговските майстори план на трикорабна църква без куполи. Наосът е широк, като средният кораб е два пъти по-широк от страничните. Олтарната част е с една апсида и многобройни ниши в източния зид. Притвор липсва. Входовете са три, като западният е под аркадна нартика, развита пред наоса, а двата странични са под самостоятелни портици. Стълбищата за емпорията са развити в обособени помещения. Емпорията е обширна и стъпва върху  аркадната нартика.
Иконостасът на църквата е дело на резбаря Антон Станишев. Външната архитектура на църквата повтаря почти буквално архитектурата на църквата „Св.Св. Петър и Павел“ в Сопот, но е по-скована и не така богато детайлирана, както в сопотската църква.

Архитектурно заснемане   П. Бербенлиев.
Литература: 27, 29, 211, 267.