Църква „Св.Николай Чудотворец“ – Мелник

Sv.Nikola 1 Митрополитски храм в Мелник. Храмът е изграден в няколко етапа. През Средновековието (ХІІІ-ХІV в.) на мястото е имало еднокорабна църква. В 1582 г. тя била възобновена и разширена. В 1657 г. претърпяла ново възобновяване, като ктитор е бил митрополит Теофан. По-късно в 1689 и 1696 г., отново са правени поправки в нея под ръководството на митрополит Макарий ІІ. В 1756 г. митрополитската църква е била основно възстановена. Тогава е придобила вида, в който я познаваме днес. Датировката се установява чрез епиграма върху стария иконостас, като ктитор на възстановяването бил митрополитът Макарий ІІІ. В 1895 г. храмът и сградата на митрополията, която се е намирала в близост до него, са изгорели. В началото на ХХ в. църковната сграда била възстановена отново във вида, в който била построена през 1756 г. Вътрешното пространство на църквата е трикорабно: два реда от по шест дървени колони поддържат дървено покритие, което имитира масивен свод над средния кораб, докато таваните над страничните кораби са равни. Олтарната част е с две апсиди, като средната е голяма с едностъпален синтрон, диакониконът е по-малък, а протезисът е само една плитка ниша в дебелината на зида. Обширен балкон емпория, обхваща северната, западната и част от южната страна на наоса. Входовете са два от запад и север, като от северната страна е развита открита галерия, която в източния си край се превръща в полуотворен ходник. Покривът е двускатен. Зидовете на църквата са масивни, а покритието дървено. Към църквата има по-късна камбанария , издигаща се над западната част на галерията. Иконостасът е нов, направен след пожара. От стария иконостас са запазени царските двери с изображения от Лазар Зограф Мелничанин, датиращи от 1864 г. От същия зограф има икони в празничния ред на днешния иконостас. Върху северната стена има запазен фрагмент от първоначалната стенописна украса на храма.

Архитектурно заснемане Р. Ангелова, Ст. Ангелов.

Литература: 8, 144, 211, 267.

93_Nikolai_Chudotvorec_Melnik_plan

94_Nikolai_Chudotvorec_Melnik_razrez

94_Nikolai_Chudotvorec_Melnik_pogled 2755. Мелник - надпис от църквата Св.Никола