Църква „Св. Никола“ – Копривщица

Енорийски храм, т.нар.“Нова църква“ на Копривщица.
Разрешението за изградането на храма датира от 1839 г. Строителството е извършено между 1842 -1844 г. Организатор е чорбаджи Петко Доганов, а дарителите са 642 души и няколко от еснафите в града. Главен майстор е Уста Гавриил от Одрин; негов сътрудник бил Уста Пондьо от Мирково с помощниците си и 20 души копривщенски дюлгери.Според К. Иречек строителите били гръцки майстори от Пловдив    мнение, което остава неподкрепено с факти.
Църквата е трикорабна, безкуполна, с три апдиси, външно едноетажно преддверие и две стълби към обширната емпория, развити в самостоятелни тела от север и юг.Външната архитектура съчетава елементи на масивно строителство и дървени стрехи, типични за копривщенските къщи.
Каменната зидария на външните стени е фугирана с „льок“ (вар, смесена със счукани керемиди и врял зехтин). Както дървената конструкция, така и колоните в наоса са от дъбови греди и са изпълнени много майсторски.

Архитектурно заснемане   М. Коева и студенти.
Литература: 161, 162, 164, 211, 267.