Църква „Св.Св. Петър и Павел“ – Сопот

Църквата е енорийска. Намира се в съседство с девическия метох „Въведение Богородично“ към Сопотския мъжки манастир.
Построена в 1846 г., по време на Освободителната война църквата е опожарена, а в 1879 г. възстановена в първоначалния си вид. Майстор строител, създател на църквата и ръководител на строежа е бил Никола Троянов от Брацигово. В 1935 г. арх. А. Рашенов извършва конструктивно укрепване на сградата.
Църквата „Св.Св. Петър и Павел“ има външни размери: ширина 18 m и дължина 36 m. Тя е трикорабна с три апсиди, без притвор, но с аркадно преддверие от запад и два портика над входовете от север и юг. Колоните, които разделят корабите, са дървени и носят конструкцията, поддържаща двускатния покрив. Таваните над трите кораба са равни, като средният е малко по-висок от страничните. Емпорията е развита над аркадното преддверие, като страничните и крила достигат до иконостаса. Вътрешното пространство е обилно
осветено.
Иконостасът е декориран с дърворезба; автор на кръста и дверите му е Антон Станишев.
Отвън църквата е забележителна с архитектура си. Западната фасада е разделена на два пояса, като в долния се развива аркадната галерия, а горният е разчленен от тесни и високи плоски арки. Корнизът, с който завършва фронтонът на фасадата, е вълнообразен. Трите прозореца към емпорията наподобяват розети на католическа катедрала. Страничните фасади са също разделени на два пояса, като във всеки от тях се развива
поредица от слепи ниши, оформени като пиластри или само като апликация. Сложна система от ниши и каменни ризалити е използвана и при решението на източната фасада.
Каменоделските работи са прецизно изпълнени.

Архитектурно заснемане   П. Бербенлиев.
Литература: 27, 29, 30, 31, 211, 267, 444, 445, 462.