Църква „Св. Троица“ в гр. Добрич

Построена от неизвестен автор между 1908 и 1912 г, църквата е кръстокуполна с издължена ос изток-запад и олтар с три апсиди. Към наоса има странични входове от север и юг. Над централния вход от запад има камбанария. Декоративното оформление на сградата е с неовизантийски реминисценции, което я причислява към националноромантичната вълна в следосвобожденската архитектура. Църквата е изписана по времето на митрополит Йосиф. Има богато резбовани иконостас и архиерейски трон, дело на майстор-резбаря Иван Касев. Украсена е с богата каменна пластика в интериора и екстериора. Стенописите са изработени от група художници с ръководител проф. Н. Кожухаров и участници Илия Пефев и Невена Кожухарова (1967).

Архитектурно заснемане П. Йокимов, Л. Стоилова.

Литература: 181, 182, 638.