Катедрална църква „Св. Богородица“ – Габрово

Построена от първомайстор Генчо Кънев през 1865 – 1867 г.
Плановата схема на църквата е развитие на идеята за съчетаване между надлъжен трикорабен наос и вписан кръст. Куполът стъпва върху четири масивни колони, като полусферичната му част е издигната върху висок барабан. Полетата на кръста и междурамията са покрити с масивни балдахинови сводове. Вътрешното пространство на църквата има размери: дължина 19 m с апсидата, ширина 13 m, височина на сводовете 11 m, а на купола 19 m. Стълбищата за емпорията са развити в самостоятелни помещения. В западната страна има триделно преддверие, над което стъпва емпория с дълги странични крила, обхващащи почти изцяло северната и южната страна на наоса.
В 1883 г. двама ученици на Андон Станишев изработват иконостаса и страничните кивории.
Майстори на монументалната украса са Петър Ганчев и синът му Генчо Марангозов.
Първоначално църквата е имала обширен, богато озеленен двор. Днес тя е на една от централните улици на града, което отчасти нарушава западната и фасада.
Особено старателно и богато е решена външната архитектура на църковната сграда.
Покривът е с каменни плочи, двата купола   централният и на кулата-звънарница, са украсени с пиластри, елипсовидни прозорци и гипсова пластика. Външните стени са разчленени с каменни пиластри и разнообразни по форма отвори.

Архитектурно заснемане   Ст. Матеев, М. Класанов.
Литература: 67, 138, 139, 206, 211, 216, 245, 267, 469.