Църква „Рождество Богородично“ – Килифаревски манастир

Съборен храм на Килифаревския манастир.
Манастирът край село Килифарево е основан в средата на ХІV в. от Теодосий Търновски.Тогава той е бил голям мъжки манастир, средище на исихазма в България и център на книжовна школа.
Разрушаван в края на ХІV и през ХVІ в., манастирът е възстановен едва в края на ХVІІІ в., когато в 1718 г. върху стари основи е била издигната малка църква с два олтара, посветени на Св. Иван Рилски и на преподобния Теодосий Търновски.
През 1842 г. първомайстор Никола Фичев обновява тази двупрестолна стара църква, като присъединява към нея обширна еднокуполна сграда също с два престола, посветени на Св. Богородица и Св. Димитър. Своеобразната реставрация, извършена от Никола Фичев, е така умела, че отвън църквата представлява единен обем, над който върху невисок барабан се издига купол. От наоса е заделен с лека дървена преграда притвор.
Главният иконостас на храма е работа на тревненски майстори, сред които е вероятно присъствието на Димитър Иванов-Дойковчето. Иконостасът в параклиса на Теодосий Търновски е значително по-стар, датиращ от ХVІІІ в. От 1718 г. там са запазени интересни стенописи.Главната църква е изписана в 1845 г. от Йонко Папа Витанов, а куполът е изписан по-рано   в 1843 г.

План   по И. Загорски.
Литература: 67, 81, 118, 359, 462, 498.