Църква „Рождество на пресв. Богородица“ – Елена

Енорийска църква в гр. Елена.
Построена в 1865 г. Авторството и е спорно. Приписва се на майстор Кольо Петков от с. Късовци (Габровско), на Гено Йорданов от Елена и на Н. Фичев, което е малко вероятно.
В план сградата е надлъжна, трикорабна, с купол, който заема централното поле на средния кораб и около който се описва равнораменен кръст. Комбинацията между надлъжна базиликална и кръстокуполна сграда е една от идеите, които създава и разпространява първомайстор Генчо Кънев, също един от възможните автори на църковната сграда.
Църквата е масивно изградена и засводена, с триапсидна олтарна част, три входа   от запад, север и юг, и открита нартика, върху която стъпва емпорията. Каменоделските работи, зидарията и каменните детайли са много качествено изпълнени.
Иконостасът е столарски, изработен по руски образец.

Архитектурно заснемане   М. Коева.
Литературата: 67, 211, 216.