Църква „Св. Архангели“ – Калофер

Построена е на мястото на стара църква от 1714 г., посветена на Св. Петка. В 1799 г. тази църква е разширена и посветена на Събора на Светите Архангели, а през 1869 г. е построена днес съществуващата сграда, посветена на славянобългарските просветители Св. Св. Кирил и Методий. Затова църквата днес има три престола и три храмови празника.
Строител на храма е първомайстор Генчо Кънев.
По тип църквата е съчетание на базиликална и кръстокуполна сграда, тъй като до Освободителната война е имала централен купол върху висок барабан. Тя има малък аркаден портик и развита върху него и над почти 1/3 от наоса обширна емпория. Стълбите за емпорията са зле решени и долепени до северния и южния зид на църквата. Олтарното пространство е с една централна апсида и две много плитки конхи от двете и страни. Така се образува богато накъдрена източна фасада и обширно вътрешно пространство на олтара. Църквата е масивно изградена и полетата извън барабана на купола засводени с различни по форма сводове от типа „балдахинови“. Днес куполът е съборен и заменен с малък сляп свод. Външната архитектура е старателно решена и изпълнена, тъй като църквата е заемала централно място в градския силует.
Иконостасът е по-нов, изписването частично и декоративно.

Архитектурно заснемане   Ст. Ангелов, Р. Ангелова, М. Коева.
Литература: 67, 162, 192, 216.