Църква „Св. Богородица“ – гр.Созопол

Sv Bogorodica 1 Енорийска църква в Созопол, която за известно време е била митрополитска. Сега съществуващият храм е изграден на няколко етапа. Най-стара в него е олтарната част,датираща вероятно от Средновековието. Към нея през ХVІІІ в. е прибавен трикорабен наос.  През ХІХ в. към наоса е прибавен напречно изграден притвор.

Църквата е трикорабна, като подразделенията на старата олтарна част подсказват, че първоначалната сграда е била от същия тип. Олтарната част е обширна с една широка централна апсида, изцяло вградена в дебелината на зидовете. Диакониконът и протезисната ниша са малки. Към олтара има директен достъп от юг. Наосът е с тънки паянтови стени. Той е разделен на три кораба от две редици дървени колони. В западната му част има емпория, която се развива и върху по-късно пристроения притвор. Наосът и олтарът са вкопани с пет стъпала под нивото на двора. В църквата има владишки трон и украсен с дърворезба амвон. Покритието над основната част на църквата и притвора е дървено. Резбованият иконостас е с висока художествена стойност. Той е вероятно дело на резбари, обучени в Атон. Датира от 1780 г. Резбата се отличава с много барокови елементи и похвати.Църквата не е изографисана и няма следи от по-стари стенописи.

Архитектурно заснемане   Ст.Ангелов, Р.Ангелова и студенти.

Литература   7, 149, 211,711,718.