Църква „Св. Димитър“ – Етъра (Габровско)

Енорийска църква, построена в 1866 г. на мястото, където е съществувала стара църква, изгорена от башибозуци. Осветена в 1867 г. Майстор на църквата е първомайстор Генчо Кънев.
Еднокорабна, с малко преддверие, върху което стъпва камбанария. Наосът е покрит с масивен полуцилиндричен свод, а вътрешното пространство имитира триконхална църква. Протезисът и диакониконът са две плоски ниши в дебелината на източния зид. Апсидата отвън е вписана в трицентрова крива. Стълбището за емпорията е вместено в югозападния ъгъл.
Иконостасът е работен от Данаил Арнаутин.
Стенописите са дело на поп Павел и сина му от с. Шипка.

Архитектурно заснемане   М. Коева, Н. Тулешков.
Литература: 67, 216.