Църква „Св. Йоан Предтеча“ – Лопушанския манастир „Св. Йоан Кръстител“

Съборен храм на Лопушанския манастир „Св. Йоан Кръстител“.
Активното изграждане на манастира започва през 1850 г. В 1853 г. е завършен и неговият съборен храм. Строител на храма е майстор Лило.
Църковната сграда повтаря плана на риломанастирската църква „Рождество Богородично“. Тя има почти всички елементи на съборния храм на Рилския манастир: триделна апсида, три купола по главната ос, две конхи-певници, два параклиса и външна нартика, но пропорционирането е значително влошено, конструкцията е подсилена с многобройни дървени обтегачи, които разбиват вътрешното пространство, а каменните детайли носят много архаични белези. Външната нартика завършвала с трионообразен корниз, който напълно отличавал западната фасада от тази на първообраза. Днес корнизът е преустроен.
Иконостасът е дърворезбен   дело на Стойчо Стефанов Фандъков.

Архитектурно заснемане   Н. Тулешков.
Литература: 67, 205, 206, 233, 245, 417, 485, 459, 462, 505,732.