Църква „Св. Неделя“ – гр. Ловеч

Енорийска църква на Ловеч. До 70-те години на ХІХ в., когато е построена катедралата „Св.Троица“, е била катедрална църква на града. Построена е в 1834 г. Масивно изградена и засводена.
Наосът е скъсен, олтарната част е с една много дълбока закръглена апсида. Църквата има обширна емпория, прибавена в 1859 г., когато към наоса е пристроен притвор, върху който се развива „женската църква“.
В църквата има резбован иконостас, подарен от бояджийския еснаф на града, дело на тревневски резбари.
В 1873 г. братята Ненчо и Наум Илиеви от Дебър са изписали църковния интериор.

Архитектурно заснемане   Архив на БАН и М. Коева.
Литература: 14, 118, 211.