Църква „Св. Никола“ – гр. Велико Търново

Построена като митрополитска църква на града в 1836 г. от майстор Иван Давдата и неговия ученик Никола Фичев. Това е първата църковна постройка на големия възрожденски майстор, след изпълнението на която той добива права на първомайстор.
Църквата е трикорабна, без куполи, с обширно преддверие, което първоначално е било отворено от запад и юг. Източната стена е с три полукръгли апсидни конхи. Зидовете са масивни, а колоните и покритието   дървени. Емпорията, развита над притвора, навлиза дълбоко със страничните си крила в пространството на наоса. Парапетът и описва сложно огъната крива.
Външната архитектура на църквата е грижливо изпълнена с много хубава каменна зидария и скулптирани детайли около прозорците и вратите. Трите апсиди са включени в общо тяло – по-ниско от тялото на църквата.
Иконостасът е с висока корона-венчилка и висок кръст и напомня по форма иконостаса на църквата в Преображенския манастир до Велико Търново. Авторството му се приписва на Никола Фичев, но вероятно е дело на тревненски резбари.

Архитектурно заснемане   Ст. Матеев и Е. Момиров.
Литература: 14, 40, 211, 271, 304.