Църква „Св. пророк Илия“ – Казанлък

Енорийска църква, построена в 1865 г. от майстор Йосиф от Брациговската строителна школа.
Трикорабна сграда, в която за първи път брациговски майстор издига висок централен купол върху четири колони. Докато стените и сводовете над корабите са масивни, куполът е бил паянтов. Затова когато през 1876 г. е изорял повече не е бил възстановен.
Вътрешното пространство на наоса е отделено от олтара с дървен столарски иконостас, а от притвора   с лека дървена преграда. Така то е сведено до една почти кубична форма, над която се е издигал куполът.
Майстор на иконостаса е Уста Кольо Петков от Габровско. Той е използвал като модел руски иконостас, подарен на друга казанлъшка църква. Същият майстор е извършил ремонта на църквата след Освобождението, като много умело я е укрепил.

Архитектурно заснемане   П. Бербенлиев.
Литература: 29, 67, 206.