Църква „Св.Св. Кирик и Юлита“ – Горноводенския манастир

Съборен храм на Горноводенския манастир край Асеновград.
Манастирът е съществувал през Средновековието, бил е опожарен по време на потурчването на чепинските българи през ХVІІ в. През 1838 г. се изграждат основните манастирски корпуси. Между 1838 и 1850 г. е построена и сегашната съборна църква.
Името на автора на църковната сграда не е известно. Църквата много наподобява църквите, строени от Васил Димов   майстор строител от с. Югово.През 80-те години на ХХ в. манастирът е изцяло отново изграден, като от архитектурното му наследство остава само храмът.
По тип е триконхална куполна сграда с обширен притвор. Раменете на кръста и полетата над олтара са покрити с балдахинови сводове, а над притвора има сляп купол. Има данни, че около църквата е трябвало да има открита нартика, но дали е била изградена   не се знае, тъй като днес не съществува. Каменният градеж, детайлите от камък и покривните покрития от каменни плочи са изпълнени много прецизно.
Църквата е изписана изцяло вероятно от майстора-зограф Алекси Атанасов и има дърворезбен иконостас. Извън манастирския двор има аязмо, също с куполно покритие.

Архитектурно заснемане   Н. Тулешков.
Литература: 462, 505.