Църква "Св. св. Кирил и Методий" - Свищов

Църква „Св. св. Кирил и Методий“ – Свищов

Енорийски храм, построен по инициатива на Ангел Балабанов   българин, живеещ в Румъния. Година на завършване на строителството е 1872.
Архитектурната композиция на сградата е комбинация между октогонален централен план и надлъжна базиликална схема. В организацията на пространството се чувстват силни европейски (католически) влияния. Строител е първомайстор Генчо Кънев, който осъществява тук своята идея за вплитане на европейски композиционни принципи и форми в българската църковна архитектура. Пространството се развива около централен голям купол, стъпващ върху четири колони и две двойки пиластри, долепени до северната и южната стена. Куполът е съставен от осем сферични сегмента, иззидани между масивни конструктивни ребра, свързани в окръжност, върху която стъпва висок барабан, завършващ с малко куполно покритие. Първоначално Генчо Кънев е замислил олтара, отграден от наоса само с ниска преграда, но по-късно олтарното пространство бива преградено с висок дърворезбен иконостас по източноправославен маниер. Пред наоса е имало открито преддверие (днес затворено), над него емпория, в центъра на която стъпва основата на кулата-камбанария.
Външната архитектура е семпла, но добре балансирана и украсена с каменни архитектурни детайли.
Интериорът е изписан скоро след построяването на църквата от Нестор Траянов, сътрудник на Генчо Кънев от Галичник.
Иконостасът е работа на Андон Станишев и датира от 1881 г.
Независимо че подобна конструкция на купола се прави за първи път през тази епоха, църквата е така добре изпълнена и обмислена конструктивно, че дори тежкото земетресение от 70-те години на XX век не е нанесло никакви поражения на сградата.

Архитектурно заснемане – Тодор Златев.
Литература: 63, 67, 140, 211, 216,733.