Църква „Св. Троица“ – Свищов

Катедрална църква, построена в 1867 г. от първомайстор Никола Фичев. През 1883 – 1887 г. пред западната и фасада и над част от преддверието е издигната висока кула-камбанария от майстор Генчо Новаков.
Плановата схема на църквата бележи последния етап на опитите за сливане между трикорабно и куполно пространство. По надлъжната ос са подредени: почти квадратен портик, отворена аркада под емпорията, централен кораб с дължина 30 m, странични кораби, отделени от централния само с 4 двойки колони, от които последната придържа иконостаса. Колоните са много тънки и високи. Източната стена на църквата се огъва в сложна трицентрова крива. Надлъжните стени също имат две плитки конхи, които маркират напречна ос.
Външната архитектура изявява композиционните принципи на вътрешното пространство.
Фасадите са иззидани от камък и разчленени с плоски пиластри и каменни корнизи. Единните пропорции между всички елементи ги свързват в хармонично цяло.
Иконостасът е изработен от Антон Станишев в 1872 г.
Изписването на купола е значително по-късно от изграждането на църквата.
През 70-те години на ХХ в. църквата е силно засегната от земетресение и по-късно реставрирана с известни отклонения от оригинала.

План   по Т. Златев.
Литература: 15, 25, 26, 67, 139, 140, 141, 149, 206, 211, 222, 267, 271,711,736.