Църква „Св. Троица“ – Севлиево

Построена в 1865-1870 г. като централна църква на града. Посветена е на Св. Троица, Св. Равноапостоли Кирил и Методий и Св. Йоан Рилски.
Сградата представлява комбинация между кръстокуполна и надлъжно решена трикорабна църква. Централният купол стъпва върху четири масивни колони, а отделните полета на покритието са засводени с балдахинови сводове. Общата височина на вътрешното пространство е около 15 m. Олтарната част е с една централна апсида и две косо разположени части от източния зид, така че отвън се получава една силно пластична форма.
Първоначалният иконостас днес липсва. Той е заменен през 1897  1898 г. с нов, подобен на руския тип иконостаси.
В двора на църквата е построена през 1890 г. триетажна камбанария.
Около 1912 г. куполът е изцяло поправен и са подменени някои части на църковната сграда от майстор Събчо Събчев.

Архитектурно заснемане   Н. Тулешков.
Литература: 192, 216.