Църква „Успение Богородично“ – Батошевски манастир

Съборен храм на Батошевския манастир край Севлиево.
Манастирът е основан през ХІІІ в. от българския патриарх с ктитор цар Михаил-Асен. Възстановен в 1835 г. под ръководството на монаха Исай.
Църквата „Успение Богородично“ е изградена от първомайстор Константин от Пещера между 1836   1838 г. По тип тя наподобява атонските манастирски църкви, като от петкуполното ядро над покрива се извисява само централният купол. По надлъжната ос има още два купола: един над олтара, а втори – над притвора, който е само условно отделен от наоса с два масивни стълба. От запад има открита аркадна нартика и също така открит аркаден портик пред северния вход в притвора. Комбинацията между надлъжен, кръстокуполен и  Атонски  план създава необикновена композиция, която се обединява успешно от външната архитектура.
Стените са иззидани от добре обработен камък и са украсени с плитки и високи ниши, наподобяващи средновековните църкви. Куполите са с високи барабани и луковични завършеци.
Църквата е частично изписана, като зографията е изпълнена на етапи през периода 1860   1869 г. Според Асен Василиев живописец е бил калоферският зограф   Андон Варски.
Иконостасът е резбован, изработен от орехово дърво, единствено царските двери са полихромни. Вероятни създатели на иконостаса са тревненски или новоселски резбари.

Архитектурно заснемане   Н. Тулешков.
Литература: 67, 462,735.