Църква „Успение Богородично“ – Смолян

Енорийски храм на кв. „Устово“ в Смолян.
Построена в 1865 г. от Васил Димов от Югово, църквата е трикорабна, масивно изградена, с подчертано удължен обем. Колоните са в две редици по пет, като носят арки и масивно покритие. Покривът над църковното тяло е с каменни плочи. Църквата има два входа: от запад и юг, като открита галерия с аркади обхваща цялата западна и половината от южната и страна. Западната част на аркадата е била затворена в 1924 г., като в същата година пред западния вход е издигната кула-камбанария.
В църковния двор след 1865 г. е построена костница.
Иконостасът е таблен, с резбована венчилка и царски двери.
Стенописите по стените са късни – от ХХ в., а стенописите по сводовете датират от 1866 г.

Архитектурно заснемане    Ст. Матеев и Л. Лозанов.
Литература: 211,739.