Църква „Св.Димитър” в с.Перивол (Кюстендилско)

Енорийска църква на с.Перивол (днес Драговищица), построена в 1886 г, която повтаря архитектурния тип на църквата „Св. Троица“ в Горановци, наподобяващ многокуполен безистен или джамия. Пространството на наоса е разделено на три равни части от две редици колони, като разстоянието между тях е равно в ширина и дължина. Над получените квадратни полета се издигат 12 слепи купола. Стените и покритието са масивни.

План по Г. Стойков.

Литература: 233.

Sv. Dimitar - Perivol - Kystendilsko_01

Sv. Dimitar - Perivol - Kystendilsko_02