Църква „Св. Димитър” – с.Бобошево (Дупнишко)

Sv Dimitar 1 Храмът на манастира край село Бобошево, Дупнишко. Еднокорабна, едноапсидна сграда, построена вероятно през XV в. Стенописи от 1488г. Зографи: йеромонах Неофит, поп Димитър и синове, Богдан.

Sv. Dimitar - Boboshevo_01 Sv. Dimitar - Boboshevo_02