Църква „Св. Никола” в кв. „Устово“, гр. Смолян

Енорийски храм на кв. „Устово“ в Смолян. Църквата е построена в 1836г., но е основно преустроена в 1883г. от майстор Васил Димов от с. Югово. През 1924 г. към западната страна на църквата е издигната камбанария.Църковната сграда е трикорабна, едноапсидна с открито преддверие, в северната част на което в самостоятелно помещение е развита стълбата за емпорията. Градежът и покритието са масивни, като над средния кораб се издигат два купола с лека паянтова конструкция. Покривът е с каменни плочи. Наосът е частично изписан, фигурални изображения има по куполите и средния свод. Стенописите принадлежат на няколко автори и са изпълнени между 1883 и 1914г. Иконостасът е подменян три пъти. Първоначалният не е запазен, вторият столарски по изпълнение, е от 1883 г. и се пази извън църквата, а третият резбован от Петър Кушлев, датира от 1990 г, като в него са вмъкнати напълно съвременни сцени и изображения.

Архитектурно заснемане Д. Джумаков и Ст. Стойчев. Литература: 211,740,742.