Църква „Св. Георги“ – Чуриловския (Геганския) манастир

Построена вероятно в 1858 г., въпреки че някои автори я датират от 1849 г.
Трикорабна, масивно иззидана, с външен нартекс от запад и открити галерии от север и юг.
По начин на градеж, а също и по планова схема напомня църквата в с. Тешово.
Майсторите са вероятно от западните краища на българските земи, добри каменоделци и зидари.

Архитектурно заснемане   Н. Тулешков.
Литература: 8, 10, 462.