Църква „Св. Пантелеймон“ – Велес

Построени на висока тераса в южната част на града, храмът и сградите, включени в двора, се налагат в градския силует. Църквата е изградена в 1840 г. от Гьорче Дамянов и първомайстор Андрей Дамянов и двамата от рода Рензовци. Общата и вътрешна площ е около 570 кв. М като дължината е 30 m, а ширината   19,1 m.
Като архитектурен тип сградата поставя началото на ново за времето композиционно развитие.Основната схема е базиликална. Средният кораб е отделен от страничните с две редици по седем колони. Над него обаче майсторът изгражда три слепи купола, скрити под отделен двускатен покрив. Конструктивната система на покритието е много сложна комбинация от различни по вид арки. Емпорията е двуетажна, отделена от общото пространство чрез богато детайлирани аркади, във формата на които ясно се чувства европейско влияние. Олтарната част е с три апсиди, изявени в източната фасада, всяка от които има полусферичен покрив.
От север и юг към тялото на църквата са прибавени самостоятелни обеми, които заменят притвора и нартиката. На запад, където църквата допира до стръмния терен, вместо притвор е изградено помещение, в което се развиват само стълбите за емпорията.
Стените на църквата са от камък и са украсени със слепи издължени арки, но покривната конструкция е направена почти изцяло от дърво, въпреки че във вътрешното пространство напълно имитира масивни сводове и куполи.Декорацията на вътрешното пространство е постигната главно чрез богат архитектурен детайл: колони, капители, арки в многобройни разновидности, чрез които архитектурата показва пълните си възможности като пластично изкуство. Изписването е частично, иконостасът е лишен от художествена стойност. Външната архитектура, решена в едри маси, е монументална и цялостна.
В двора на църквата е и гробът на първомайстор Андрей Дамянов.

Архитектурно заснемане   арх. Хр. Берберов.
Литература: 67, 249.