Църква „Успение на Пресвета Богородица“ – Щип, квартал Ново село

Църквата е строена на мястото на стар храм, като строежът продължил 14 години от 1836 до 1850 г. Ръководител на строежа е първомайстор Андрей Дамянов; в строителството са участвали и някои от братята му.
Църковната сграда представлява развитие на създадения от рода Рензовци архитектурен тип трикорабен със слепи куполи. Ширината на наоса е 18 m, а дължината е около 26 m. Тя не само надминава църквата „Св.Пантелеймон“ във Велес, но и допълва и доразвива някои от основните идеи, залегнали в строежа на велешката църква. Наосът е с три кораба, като над средния има четири слепи купола. Във външната архитектура те се изявяват като едно тяло под надлъжен покрив. Страничните кораби са също под самостоятелен покрив, а галерията, която обхваща тялото на църквата от три страни,  образува третата тераса на тази стъпаловидна постройка. Трите апсиди са също под самостоятелен покрив и са украсени отвън с тънки пиластри. Така се постига една пирамидална композиция, в която всяка част от вътрешния
обем е самостоятелно изявена и добре балансирана спрямо останалите.
Вътрешното пространство е добре оразмерено и негова основна декорация са архитектурните детайли, с които Рензовци си служат умело.
Стенописи покриват само слепите куполи, пандативите и таваните над страничните кораби.
Иконостасът е столарски по изпълнение.
В църквата се пази картина от Теодосий Зограф, датираща от 1813 г., когато явно е съществувала старата църква.
С църквата е свързана камбанария, издигната над западната галерия.

План   по Асен Василиев.
Литература: 67.